Voda Jelenice

Voda je život

Vyhodnocení vyhlášené soutěže u příležitosti Světového dne vody na téma Voda základ života

Výtvarná soutěž – této soutěže se zúčastnily :

 1. ZŠ Mělník Jugmanova+ školní družina
 2. ZŠ Mšeno
 3. ZŠ Byšice
 4. ZŠ Mělník J. Mateigky, tř. 6,7,8
 5. ZŠ Malý Újezd
 6. ZŠ Liběchov
 7. ZŠ Mělník Českolipská
 8. MŠ Mšeno
 9. MŠ Malý Újezd
 10. ZŠ Mělník Pšovka
 11. ZŠ Hořín
 12. ZUŠ Mělník, Palackého nám.

Celkem bylo doručeno 262 výkresů.

 

Výsledky výtvarné soutěže :

 1. místo – výlet lodí po Labi pro celou třídu získala Základní škola Mělník Pšovka č. výkresu 70
 2. místo –výtvarné potřeby cca 1.000,- Kč získala Základní škola Malý Újezd č. výkresu 140
 3. místo – kniha získala Základní škola Mělník Českolipská č. výkresu 188

Komise se rozhodla udělit mimořádnou cenu za nejhezčí obrázek ve výtvarné soutěži a to výlet lodí po Labi – cenu získala Mateřská škola Mšeno. Č. výkresu 247 číst více

VODA JELENICE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

JELENICE č.26

277 31   Velký Borek

 

Tel.: 0420732454112, 0420606363346

E-mail : vodjel@seznam.cz

Web: www.vodajelenice.cz

 

Vyhlašuje soutěž u příležitosti Světového dne vody na téma

Voda základ života

číst více

VJ201355m

Tento den byl navržen na mezinárodní Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v r. 1992. Každý rok nese Světový den vody nějaký podtitul .V letošním roce je to „Voda a bezpečnost potravin“. Hlavním cílem je pořádání osvětových akcí ke zvýšení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. číst více

PU seminar81

„Pozemkové úpravy v souvislosti se zadržováním vody v krajině na příkladu aridních oblastí“

 

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. , občanským sdružením Voda Jelenice a dalšími partnery CSV Středočeský kraj si Vás dovolují pozvat na seminář a workshop :

 

Pátek 22.března 2013 od 13,00 hodin

Zasedací síň Městského Úřadu Mělník, nám. Míru 1

V září 2010 Mělnický deník
zveřejnil článek pod názvem: „ Do Pšovky se možná vrátí voda“

 

Po srpnových povodních 2010 na severu Čech se v tuto dobu voda vrátila do koryta Pšovky v celé délce toku.

V článku bylo uvedeno, že za měsíc by měl padnout verdikt o dalším čerpání podzemních vod. V té době podle vedoucího mělnického odboru životního prostředí Ctirada Mikeše jsou ve hře dvě různé varianty řešení.

První z nich počítá s prodloužením termínu, kdy budou moci vodárny vodu čerpat. Druhá by čerpání zastavila. „Jsem na vážkách, protože vodárny se už před třemi lety zavázaly, že zajistí náhradní zdroj pitné vody, například z vodní nádrže Želivka, aby snížily odběry v oblasti Mělnické Vrutice. Až do současné doby však neučinily žádné slíbené kroky.“ připomněl starosta Mikeš.

Pro středočeské vodárny Veolia Kladno je zdroj vody v celém území významný.Jedná se totiž o velmi kvalitní vodu, kterou není třeba složitě upravovat. Vodoprávní úřad Mělník vydal 6.8.2012 rozhodnutí , ve kterém byla prodloužena doba platnosti povolení k nakládání s vodami (odběr podzemní vody) u děleného v rozhodnutí OVLHZ Stř. KNV v Praze ze dne 10.07.1986. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala obec Chorušice.

Krajský úřad Středočeského kraje zrušil Rozhodnutí vodoprávního úřadu Mělník a věc vrátil k novému projednání. Tento pinpong trvá již od roku 2009. Vodoprávní úřad vydává stále stejná rozhodnutí proti kterým se vždy některá z dotčených obcí odvolá a tímto jednáním jsme stále na začátku roku 2009.

studnaHostinm

Říčka Pšovka nám opět začala vysychat, v květnu letošního roku bylo koryto vyschlé v úseku: Jenichovská zastávka – Mělnická Vrutice a také přestala vytékat voda z Velkého vrutického pramene.

V letních měsících jsme upozornili vodoprávní úřad na vyschlé koryto Pšovky v prameništi. Předpokládali jsme, že po této zkušenosti bude vydáno nového rozhodnutí, které by jímací režim podél toku upravilo tak, aby nedocházelo k vysychání Pšovky, bohužel bylo opět v srpnu povolení prodlouženo.

Po přibývání dešťových srážek na konci léta začala hladina spodních vod postupně stoupat a na začátku prosince již vytéká voda i z Velkého vrutického pramene.

Kontakt

logomale

Voda Jelenice z.s.

Jelenice 26
277 31 Velký Borek
Česká republika
tel.:+420 732 454 112

Zjistěte si Vaše vodné a stočné

kalk