Voda je život

Poslání a úkoly

  1. ochrana, monitoring vodních zdrojů, studní,vodotečí a vodních toků, veškeré dění v oblasti vody, prameny, vodní zdroje, vodoteče, toky a znečišťující prvky
  2. zachování vodotečí, vodních toků a jejich čištění a údržba. Zachování flóry a fauny v mokřadech a vodních tocích
  3. vybudování nových vodotečí, tůní a vodních ploch
  4. uvážená ochrana životního prostředí
Kontakt

logomale

Voda Jelenice z.s.

Jelenice 26
277 31 Velký Borek
Česká republika
tel.:+420 703 687 955

Poznávací let vrtulníkem – video k shlédnutí
Zjistěte si Vaše vodné a stočné

kalk