Voda Jelenice

Voda je život

Mezinárodní ochrana přírody u nás Mokřady mezinárodního významu V Česku je to nevýznamnější příroda chráněna jednak v rámci zvláště chráněných území (národní parky, chráněné krajinné oblasti, přírodní rezervace a přírodní památky), vyhlašovaných proto, že jsou významná v rámci české krajiny. Kromě nich u nás ale najdeme i taková území, která jsou významná v rámci celé Evropy, a dokonce i celého světa. K těm patří mimo jiné mokřady mezinárodního významu, zkráceně ramsarské mokřady. Celosvětová ochrana mokřadů V roce 1971 byla v iránském Ramsaru uzavřena jedna z nejdůležitějších mezinárodních úmluv v ochraně přírody, celosvětově vůbec první úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Celý její název je Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva, zkráceně je známá jako Ramsarská úmluva.

číst více

Vyhodnocení vyhlášené soutěže u příležitosti Světového dne vody na téma Voda základ života

Výtvarná soutěž – této soutěže se zúčastnily :

 1. ZŠ Mělník Jugmanova+ školní družina
 2. ZŠ Mšeno
 3. ZŠ Byšice
 4. ZŠ Mělník J. Mateigky, tř. 6,7,8
 5. ZŠ Malý Újezd
 6. ZŠ Liběchov
 7. ZŠ Mělník Českolipská
 8. MŠ Mšeno
 9. MŠ Malý Újezd
 10. ZŠ Mělník Pšovka
 11. ZŠ Hořín
 12. ZUŠ Mělník, Palackého nám.

Celkem bylo doručeno 262 výkresů.

 

Výsledky výtvarné soutěže :

 1. místo – výlet lodí po Labi pro celou třídu získala Základní škola Mělník Pšovka č. výkresu 70
 2. místo –výtvarné potřeby cca 1.000,- Kč získala Základní škola Malý Újezd č. výkresu 140
 3. místo – kniha získala Základní škola Mělník Českolipská č. výkresu 188

Komise se rozhodla udělit mimořádnou cenu za nejhezčí obrázek ve výtvarné soutěži a to výlet lodí po Labi – cenu získala Mateřská škola Mšeno. Č. výkresu 247 číst více

VODA JELENICE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

JELENICE č.26

277 31   Velký Borek

 

Tel.: 0420732454112, 0420606363346

E-mail : vodjel@seznam.cz

Web: www.vodajelenice.cz

 

Vyhlašuje soutěž u příležitosti Světového dne vody na téma

Voda základ života

číst více

VJ201355m

Tento den byl navržen na mezinárodní Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v r. 1992. Každý rok nese Světový den vody nějaký podtitul .V letošním roce je to „Voda a bezpečnost potravin“. Hlavním cílem je pořádání osvětových akcí ke zvýšení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. číst více

Kontakt

logomale

Voda Jelenice z.s.

Jelenice 26
277 31 Velký Borek
Česká republika
tel.:+420 703 687 995

Poznávací let vrtulníkem – video k shlédnutí

Zjistěte si Vaše vodné a stočné

kalk