Voda je život

Aktuality

Shrnutí

V uplynulém týdnu (22. 4. – 28. 4. 2018) přes naši republiku přešly dvě slabší studené fronty. Po zbytek týdne převažoval hlavně příliv teplého vzduchu z jihu. Srážkově se vesměs vyplnila předpověď z minulého týdne. Nejvíce jich bylo v pondělí a to hlavně v severozápadních Čechách. Po zbytek týdne byly srážkové úhrny lokálního charakteru díky tvořícím se bouřkám. Celkově tedy za uplynulý týden spadlo nejvíce srážek na severozápadě republiky a to až 40 mm/týden. Dále úhrny od 10-15 mm spadly nad Beskydami. Jinak ve zbytku republiku pršelo nejčastěji jen do 5 mm/týden. V minulém týdnu byly opět většinou letní teploty s maximy mezi 23-26°C. Vláhový deficit v půdě se opět prohloubil a to v zásadě na celém území. Nejvýraznější je nadále v případě krajů Jihočeského a Moravsko-slezského ale i na území Středočeského a západě Jihomoravského kraje. Na 8% území přesahuje deficit 40 mm a na zlomku plochy (0,8%) pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Současně přetrvávají nesezónně nízké průtoky a počínající sucho zemědělské je kombinováno s projevy sucha hydrologického. Ve střední Evropě sleduje nejnižší nasycení půdy tok Dyje a kulminuje v trojmezí Rakouska, Slovenska a právě v ČR, kde došlo i ke znatelnému zhoršení jak dokládají naše mapové výstupy pro tuto oblast. Celkově se nasycení půdy na území střední Evropy v uplynulém týdnu snížilo dosti výrazně.

číst více

Jedna domácnost může žádat o dotaci až 105 tisíc

  • Druhé kolo dotací pro využití dešťové vody začne 7. září.
  • Stát vyhradí polovinu z připravených 240 milionů korun pro obce, které nejvíce zápasí ze suchem.
  • Letos v květnu uspělo s projekty 2279 žádostí, kterým Státní fond pro životní prostředí proplatí 110 milionů korun.

Majitelé domů mají další možnost, jak s pomocí státní dotace ušetřit pitnou vodu. Přes program Dešťovka stát uvolní na větší podporu využívání dešťové vody 240 milionů korun. Polovina peněz půjde pro takzvané suché obce, kterých Státní fond pro životní prostředí (SFŽP) eviduje kolem tisícovky. Příjem žádostí začne ve čtvrtek 7. září od deseti hodin.

číst více

ZEJMÉNA JIŽNÍ MORAVA, POLABÍ I ČÁST STŘEDNÍCH A SEVERNÍCH ČECH SE POTÝKAJÍ SE SUCHEM. „VODA JE VĚCÍ VEŘEJNÉHO ZÁJMU, PO VZORU IZRAELE POTŘEBUJEME, ABY KVŮLI NÍ VZNIKL NOVÝ REGULAČNÍ ÚŘAD,“ NAVRHUJE MINISTR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ RICHARD BRABEC.

Pozdě, avšak přece. Vláda v pondělí schválila první ucelenou koncepci, jak by měl stát bojovat se suchem. Zaměřuje se hlavně na zadržení vody v krajině včetně návratu řek k meandrům, úsporné hospodaření s vodou, zahrnující využití odpadní i dešťové vody, a půdou. „Voda je věcí veřejného zájmu, po vzoru Izraele potřebujeme, aby kvůli ní dokonce vznikl nový regulační úřad,“ navrhuje ministr životního prostředí Richard Brabec.

* Co z konceptu boje proti suchu považujete za nejdůležitější, kdybyste měl zmínit tři věci?

Zaprvé, že to vůbec vzniklo. Je za tím rok intenzivních debat. Koncepce sice nemá konkrétní úkoly, ty jsou ale v akčním plánu k adaptační strategii na změny klimatu. Zadruhé je to výborný analytický materiál, například pokud jde o půdní vlhkost, a třetí je komplexnost. Je tam zemědělství, vodní hospodářství, oblast využití srážkových vod, přečištěných vod, je tam legislativa, například nový vodní zákon. Co náš čeká nejdříve, příští rok? Ty věci už jedou. Máme historickou možnost, která se nemusí opakovat, máme evropské fondy – operační programy pro životní prostředí i zemědělství. My z nich nyní masivně podporujeme vznik nových vodních ploch v krajině. Vzniknou stovky rybníků, tůní, mokřadů, to běží už několik let. I s naší pomocí se revitalizují vodní toky, co se dříve narovnávalo, chceme, aby dnes opět meandrovalo. V rámci protipovodňových opatření se tvoří suché poldry, rozlivové nivy, jedná se se stovkami majitelů pozemků, aby nechávali nějaké prostory pro rozliv vody. Neobnovují se staré jezy, nechávají se vzniknout slepá ramena.

* Nějaký příklad, kde se to děje?

číst více

Kontakt

logomale

Voda Jelenice z.s.

Jelenice 26
277 31 Velký Borek
Česká republika
tel.:+420 703 687 955

Poznávací let vrtulníkem – video k shlédnutí
Zjistěte si Vaše vodné a stočné

kalk