Voda je život

Na jedné dovolené, kterou jsem se svou manželkou trávil v Jižních Čechách jsme zavítali také do Novohradských hor. Pro mě to byl nezapomenutelný zážitek. Jde o krajinu, která Vás okouzlí. Čistá, krásná a především zachovalá hornatá krajina u samých hranic s Rakouskem plná hustých hraničních hvozdů s rozlehlými vzácnými rašeliništi a průzračnýmí potoky, prameništi a rybníky. Bezpochyby se jedná o jednu z nejzachovalejších částí přírody České republiky. Tady hledejte původ „Dobré vody“. Nic to nemění na skutečnosti, že její vlastní zdroj tvoří 260m hluboké jezero vzniklé asi před 16000lety. Díky této skutečnosti bylo Novohradsko považováno za léčebnou oblast (Hojná a Dobrá Voda, Tereziiny lázně a další).

Nemusíme však jezdit až do Novohradských hor. Stačí jen pár kilometrů a jsme v Kokořínském údolí. Kokořínsko je chráněná krajiná oblast vyhlášená v roce 1976. Do pískovcových plošin jsou zaříznutá kaňonovitá údolí na jejichž okrajích vznikaly různé skalní útvary a dokonce i skalní města. Jde o unikátní ekosystém tvořený nejen skalními útvary, ale také mokřadly, potoky,krásnou květenou a na co se možná trochu zapomíná celou řadou nádherných studánek z kterých prýští „dobrá voda“.

Mezi ty hlavní patří:

 

Boudecká studánka

je ve skalním výklenku v Boudecké rokli. Výška hladiny je 1,5m vody.

Konrádovská studánka

se nalézá v nadmořské výšce 255mn.m.Jde o výbornou pitnou vodu,která vyvěrá ze skalního hřebene nad Konrádovským dolem.Výkon pramene je 5 vteřinových litrů vody.

Studánka u Habešů

Nalezneme v nadmořské výšce 241m n.m. pod skalním masivem. Vydatnost je 1-1,5 l./sec. V r.2003 byla studánka vyčištěna a zastřešena.

Pramen Pšovky I

V nadmořské výšce 380m n.m. Nedaleko v louce se nachází mokřina ze které vytéká malý potůček, ten dostal v dávných dobách jméno Pšovka.

Pramen Pšovky II

Mezi dolní Houskou a Bořejovem se na pravé části údolí nachází další z pramenů říčky Pšovky. Délka přítoku je 300m.

Pramen Pšovky III

V nadmořské výšce 305m n.m. se nachází malá stdánka u Kratochvílů. Spolu s dalšími pramínky stojí u zdroje pramenu Pšovky. Délka uvedeného přítoku je 1000m.

Planodolská studánka

se nachází pod skalní stěnou v nadmořské výšce 243m n.m. V r. 2004 byla vyčištěna,zastřešena a zpřístupněna.

Tubožská studánka

Jde o přírodní pramen kvalitní pitné vody vyvěrající zpod jinak na vodu chudého hřebene na levé straně Ráj-Dubá. Studánka byly vyčištěna a zpřístupněna.

Skalní studánka v Myšině

Studánka je vytvořena přirozeným vývěrem pramene ve skalní dutině.Studánka byla vyčištěna, zpřístupněna a zabezpečena. Péče o studánky je dokladem jak si lidé váží „dobré vody“ a pečují o ni. Stejně jako se starají o Pšovku, Liběchovku a Košátecký potok je nutné pečovat i o tyto malé zdroje „dobré vody.“Voda je základ života, a proto je to povinnost nás všech, abychom si ji zachovali a předali i dalším pokolením.
Doc.MUDr Otto Lochmann,CSc

Kontakt

logomale

Voda Jelenice z.s.

Jelenice 26
277 31 Velký Borek
Česká republika
tel.:+420 703 687 955

Poznávací let vrtulníkem – video k shlédnutí
Zjistěte si Vaše vodné a stočné

kalk