Voda je život

„… vášeň s kterou teď bojuji za čistou vodu, proti každému jejímu znečišťování, pochází bezpochyby z obav, aby nám čistá voda, tento základ, života nikdy nechyběla“

Tento úryvek z knihy spisovatele Alaina Bombarda, „Trosečníkem z vlastní vůle“ snad nejlépe vystihuje pocit, který jsem získal při přečtení webové stránky Občanského sdružení :Voda Jelenice. Jde o úsilí lidí o zachování čisté vody jako základ života.

Je všeobecně známo, že lidský organismus je převážně tvořen z vody. Přeci i lidský zárodek žije 9 měsíců v plodové vodě.Voda je převažující složkou krve, všech orgánů i tkání a je dominantní složkou naší hmotnosti. Všechny životní procesy, které se odehrávají uvnitř buněk i mimo ně se uskutečňují právě prostřednictvím tělesné vody. Voda je rezervoárem i vyrovnávajícím mechanismem tepla, slouží rovněž jako transportní prostředek životně potřebných živin i pro základní oxidační i ionizující procesy. Voda je rozhodujícím faktorem pro rozpouštějící a detoxikační pochody v lidském organismu. Její nedostatek vede k dehydrataci, která může mít velmi závažné následky.

Voda je základní tekutinou pro život na naší planetě, kterou nelze ničím nahradit. Lidé by si měli uvědomit, že jsou a vždy zůstanou součástí přírody a neměli by ze sebe dělat vrchol existenční pyramidy. Příroda je jeden celek zahrnující flóru,faunu i člověka. Nebýt přírody nežili bychom. Život na zemi je ve své přirozené podstatě nádherný,čistý a laskavý, a proto je nepochopitelné, jak mohou být někteří lidé tak slepí. Za tu dlouhou řádku let lidé zabíjejí vodu vpouštěním celé řady chemických a jiných toxických látek, s kterými si voda nedovede poradit a slábne až umírá a to tak, že na některých místech planety není k nalezení.

Vzpomínám si, že jako kluk jsem chodíval s kamarády k prameni Odry, který jsme vždy pečlivě čistili a upravili stejně jako studánky v podhůří Oderských vrchů. Ten krásný pocit prýštící čisté vody mám dodnes a jsem rád, že tato tradice „otvírání studánek“ se udržuje, protože bez vody, této životodárné síly by nebyl život. A je na nás na všech, abychom tu krásnou, čistou a pramenitou vodu zachovali i našim potomkům.

Doc.MUDr Otto Lochmann,CS

Kontakt

logomale

Voda Jelenice z.s.

Jelenice 26
277 31 Velký Borek
Česká republika
tel.:+420 703 687 955

Poznávací let vrtulníkem – video k shlédnutí
Zjistěte si Vaše vodné a stočné

kalk