Voda Jelenice

Voda je život

VODA JELENICE OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

JELENICE č.26

277 31   Velký Borek

 

Tel.: 0420732454112, 0420606363346

E-mail : vodjel@seznam.cz

Web: www.vodajelenice.cz

 

Vyhlašuje soutěž u příležitosti Světového dne vody na téma

Voda základ života

číst více

VJ201355m

Tento den byl navržen na mezinárodní Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Rio de Janeiru v r. 1992. Každý rok nese Světový den vody nějaký podtitul .V letošním roce je to „Voda a bezpečnost potravin“. Hlavním cílem je pořádání osvětových akcí ke zvýšení zájmu veřejnosti a odpovědných institucí o ochranu a udržitelný rozvoj ve využívání vodních zdrojů. číst více

PU seminar81

„Pozemkové úpravy v souvislosti se zadržováním vody v krajině na příkladu aridních oblastí“

 

Krajská agentura pro zemědělství a venkov Praha a Středočeský kraj ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. , občanským sdružením Voda Jelenice a dalšími partnery CSV Středočeský kraj si Vás dovolují pozvat na seminář a workshop :

 

Pátek 22.března 2013 od 13,00 hodin

Zasedací síň Městského Úřadu Mělník, nám. Míru 1

V září 2010 Mělnický deník
zveřejnil článek pod názvem: „ Do Pšovky se možná vrátí voda“

 

Po srpnových povodních 2010 na severu Čech se v tuto dobu voda vrátila do koryta Pšovky v celé délce toku.

V článku bylo uvedeno, že za měsíc by měl padnout verdikt o dalším čerpání podzemních vod. V té době podle vedoucího mělnického odboru životního prostředí Ctirada Mikeše jsou ve hře dvě různé varianty řešení.

První z nich počítá s prodloužením termínu, kdy budou moci vodárny vodu čerpat. Druhá by čerpání zastavila. „Jsem na vážkách, protože vodárny se už před třemi lety zavázaly, že zajistí náhradní zdroj pitné vody, například z vodní nádrže Želivka, aby snížily odběry v oblasti Mělnické Vrutice. Až do současné doby však neučinily žádné slíbené kroky.“ připomněl starosta Mikeš.

Pro středočeské vodárny Veolia Kladno je zdroj vody v celém území významný.Jedná se totiž o velmi kvalitní vodu, kterou není třeba složitě upravovat. Vodoprávní úřad Mělník vydal 6.8.2012 rozhodnutí , ve kterém byla prodloužena doba platnosti povolení k nakládání s vodami (odběr podzemní vody) u děleného v rozhodnutí OVLHZ Stř. KNV v Praze ze dne 10.07.1986. Proti tomuto rozhodnutí se odvolala obec Chorušice.

Krajský úřad Středočeského kraje zrušil Rozhodnutí vodoprávního úřadu Mělník a věc vrátil k novému projednání. Tento pinpong trvá již od roku 2009. Vodoprávní úřad vydává stále stejná rozhodnutí proti kterým se vždy některá z dotčených obcí odvolá a tímto jednáním jsme stále na začátku roku 2009.

studnaHostinm

Říčka Pšovka nám opět začala vysychat, v květnu letošního roku bylo koryto vyschlé v úseku: Jenichovská zastávka – Mělnická Vrutice a také přestala vytékat voda z Velkého vrutického pramene.

V letních měsících jsme upozornili vodoprávní úřad na vyschlé koryto Pšovky v prameništi. Předpokládali jsme, že po této zkušenosti bude vydáno nového rozhodnutí, které by jímací režim podél toku upravilo tak, aby nedocházelo k vysychání Pšovky, bohužel bylo opět v srpnu povolení prodlouženo.

Po přibývání dešťových srážek na konci léta začala hladina spodních vod postupně stoupat a na začátku prosince již vytéká voda i z Velkého vrutického pramene.

Kontakt

logomale

Voda Jelenice z.s.

Jelenice 26
277 31 Velký Borek
Česká republika
tel.:+420 703 687 955

Poznávací let vrtulníkem – video k shlédnutí

Zjistěte si Vaše vodné a stočné

kalk