Voda Jelenice

Voda je život

Shrnutí

V uplynulém týdnu (22. 4. – 28. 4. 2018) přes naši republiku přešly dvě slabší studené fronty. Po zbytek týdne převažoval hlavně příliv teplého vzduchu z jihu. Srážkově se vesměs vyplnila předpověď z minulého týdne. Nejvíce jich bylo v pondělí a to hlavně v severozápadních Čechách. Po zbytek týdne byly srážkové úhrny lokálního charakteru díky tvořícím se bouřkám. Celkově tedy za uplynulý týden spadlo nejvíce srážek na severozápadě republiky a to až 40 mm/týden. Dále úhrny od 10-15 mm spadly nad Beskydami. Jinak ve zbytku republiku pršelo nejčastěji jen do 5 mm/týden. V minulém týdnu byly opět většinou letní teploty s maximy mezi 23-26°C. Vláhový deficit v půdě se opět prohloubil a to v zásadě na celém území. Nejvýraznější je nadále v případě krajů Jihočeského a Moravsko-slezského ale i na území Středočeského a západě Jihomoravského kraje. Na 8% území přesahuje deficit 40 mm a na zlomku plochy (0,8%) pak 60 mm. Předchozí nedostatek vláhy se podle monitoringu ČHMÚ nadále podepisuje na výši hladin podzemní vody a dobře koresponduje s oblastmi výskytu dlouhodobějších deficitů půdní vlhkosti. Současně přetrvávají nesezónně nízké průtoky a počínající sucho zemědělské je kombinováno s projevy sucha hydrologického. Ve střední Evropě sleduje nejnižší nasycení půdy tok Dyje a kulminuje v trojmezí Rakouska, Slovenska a právě v ČR, kde došlo i ke znatelnému zhoršení jak dokládají naše mapové výstupy pro tuto oblast. Celkově se nasycení půdy na území střední Evropy v uplynulém týdnu snížilo dosti výrazně.

číst více

Velký mlýn stojí na rohu Bezručovy a Vodárenské ulice pod historickým centrem města.
Stával tu pivovar, který byl zbourán v 70. letech minulého století.
Vodu bral mlýn i pivovar z malého rybníka, který byl na říčce Pšovka.
Po regulaci říčky a odklonění jejího toku mlýn stojí asi 300m od říčky.

Roku 1902 si mělničtí radní nechali udělat výpis ze smlouvy o prodeji Podolského mlýna. Zajímali se především o odstavce, které popisují vodohospodářské povinnosti majitele mlýna.

Opis je uložen v SOkA Mělník, f. AM Mělník, inv. č. XXVIII-93.

Text je transkribován, tj. převeden do současné češtiny (např. „jsou“ místo „jsau“ apod). Původní, dnes nezvyklý slovosled byl zachován. Smlouva obsahuje řadu latinských nebo dnes nepoužívaných slov, která byla transliterována a v závorce kurzívou přeložena, či vysvětlena.

Dnes níže psaného datum a roku v srovnalosti téhož již v dávno pominulém 1754 roce pod datum 16. augusti (srpna) prostředkem tehdejší vysoce slavné císařsko-královské reprezentace a komory (centrální úřad, který převzal agendu zrušených zemských úřadů roku 1749) na vysoce slavný královský úřad podkomořský nad královskými věnnými městy (nejvyšší úřad, který spravoval věnná města) nejmilostivěji prošlého dekretu, stala se u přítomnosti k témuž z Prahy schválně zřízeného královského podkomořského sekretáře a spolu přísežného císařsko-královského veřejného notáře pana Jana Františka Hesslera mezi vzácným magistrátem, staršíma obecníma, též s aušusem (vadou) ve jméně a na místě celého měšťanstva královského věnného města Mělníka jakožto zaprodajícími z jedné, pak panem Josefem Jelínkem, měštěnínem zdejším, jakožto zakupujícím, z strany druhé, náležitá a nezměnitedlná dokonalá trhová purkrechtní smlouva na obecní Podolský mlýn a to taková: číst více

Kontakt

logomale

Voda Jelenice z.s.

Jelenice 26
277 31 Velký Borek
Česká republika
tel.:+420 732 454 112

Zjistěte si Vaše vodné a stočné

kalk